تبلیغات
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́✿.☀ ː قـاصــבڪ ☀̤̣̈̇ː̖́ ̗̀☀✿̤̣̈̇ː - جملات زیبا و احساسی ...

ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́✿.☀ ː قـاصــבڪ ☀̤̣̈̇ː̖́ ̗̀☀✿̤̣̈̇ː

جملات زیبا و احساسی ...

در ســــتایش ِ چشــــمهایــت
شــعری نــمیتوان گفت
خاضـــعانه
تنــها بــاید
تماشـــا کــرد ، مســت شد ، رهــا شد ...

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

تو فـالـت را،
از لـحـن نـگـاه مـن مـی گـیـری
مـن تـقـدیـر رویـاهـایـم را،
از شـرم صـدای تـو تـعـبـیـر مـی کـنـم . . .

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

بــه دنبــال ردی از بــوســه اش،
تمــام مُهــرهــای مسجــد را
بــوسیــدم . . .

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

تنهایی یعنی
چَنگ زدنبه هر آینه ای،
برای پیدا کردنِ یک آشنا ...!
 
ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد
و جاذبه زمین ، سیب را .
فرقی نمیکند؛
سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست
به جاذبه ای می اندیشم  که پروازم میدهد ،
به سمت خدا

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

در این شهر دلتنگ
بازوان تو
میدان تحریر بغض‌های من است است

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

بـیـرون هـیـچ خـبـری نـیـسـت . .
بـیـرون از خـانـه
بـیـرون از شـهـر
بـیـرون از خـود !
"اتـفـاق" هـمـانـجـا کـه هـسـتـی
مـی افـتـد . . .دلم ساعتی میخواهد
که مانده باشد روی
ساعت های با تو بودن!

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

حالِ من دیدن دارد،
وقتی
کَسی حالِ تو را می پرسد ..

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

تو
هیتلری
با چشم های نازی ات به همه حمله کردی
به جز منی که ...
آریایی بودم

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

باران می بارید و من
تمام روز را،
بدونِ چتر
به تو فکر می کردم!

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 
 
دلــــم یــــک دیــــدار
غیــــر منتظــــره می خواهــــد ...
مــــن باشــــم و یــــک دنیــــا تــــو ...

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

تـــــو
درد می کشی
و من اخ می گویم
به پزشک بگو یک نسخه ی دو نفره بپیچد

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

خط بزن تمام نسخه هایت را
قرصِ ماهت
برای تمامِ دردهایم کافیست...!!! ...!!!

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

سـهم من
خـانه ای اجاره ای در قلب تـوست
و هـر روز
تـرس از ریـخـتـن
وسـایلم در كـوچه هـا
 
ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

" آغــــــوش "
ترکیب پیچیده ای است
از
" من " و " خیال تو "
که هر شب ...
مثل سایه ،
روی دیــــــوار ِ خانه می افتد ....

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

هنوز برای آمدنت فال می گیرم
بیچاره حافظ
نمی داند تو با دیگری رفته ای
مدام دلداری ام می دهد ....
بیچاره حافظ
نمی داند تو با دیگری رفته ای
مدام دلداری ام می دهد ..

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

سیبـــــــــ
کال خنده ات، از گلویم پایین نمی رود...
هنــــــوز ...

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

قــرارمــان،
کنــار پــل صــراط!
آن دنیــا، شلــوغ اســت؛
نمــی خــواهــم بــاز،
گــم ات کنــم . . .

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

حالم را
لک لک شکسته بالی میفهمد
که مینشیند و کوچ جفتش را با اندوه نگاه می کند . . .

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ 

وقـتـی مـی گـویـنـد نـیـسـت . . .
كـاغـذ را گـفـتـه بـاشـنـد یـا بـرق را
فـرق نـدارد ،
مـن یـاد تـو مـی افـتـم .

ܓ❥ܓ❥ܓ❥ ܓ❥ܓ❥ܓ❥ + نوشته شده در سه شنبه 23 دی 1393 ساعت 08:10 ق.ظ توسط ˙·٠•●♥ றàĦlà ♥●•٠·˙ | نظرات()